Արմենիա

Հասցե` ԼՂ, շր. Մարտակերտ, Վերածննդի հրապարակ, Փետրվարի 20-ի փ., շ.4

Երևան

Հասցե` ԼՂ, Ստեփանակերտ, փ. Թումանյանի 62

Եվրոպա

Հասցե` ԼՂ, ք. Ստեփանակերտ, փ. Ազատամարտիկների 26