Լուսիտուր

Հասցե` Վայոց ձորի մ., գ. Հերմոն, Եղեգնաձորի տարածաշրջան