Պարբերական փոխանցումներով պայմանագրեր կնքվում են միայն՝

Կեչի – Ծաղկաձոր