Ջերմուկ Ապարտամենտ

Տարիքային զեղչեր երեխաներին Եթե երեխային տրամադրվում է լիարժեք մահճակալ. 2 տարեկանից մինչև 10 տարեկան՝ 25% զեղչ Եթե երեխային լիարժեք մահճակալ չի տրամադրվում, ապա գորժում են հետևյալ զեղչերը. մինչև 2 տարեկան՝ անվճար 2 տարեկանից մինչև 3 տարեկան՝ 60% զեղչ 3 տարեկանից մինչև 10 տարկան՝ 50% զեղչ 10 տարեկանից մինչև 12 տարեկան՝ 25% զեղչ Գնացուցակ 2017 01.05.2017…