Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Երևան, Հայաստան
Այս դրույթները ու պայմանները համարվում է «Ռիմ Ընդ Ար» ՍՊԸ-ի պայմանագիրը: Խնդրում ենք կարդալ այն ուշադիր՝ նախքան ամրագրում կատարելը: Ռիմա Տուրսը իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխել այդ դրույթները և պայմանները, և դուք համաձայնում եք, որ այս կայքի շարունակական օգտագործումը պայմանավորված կլինի օգտագործման պահին գործող դրույթներով և պայմաններով: Կայք մուտք գործելիս կամ Ռիմա Տուրսի միջոցով ամրագրումներ կատարելիս դուք ընդունում եք որ կարդացել եք, հասկանում եք և ընդունում եք պայմանները: Եթե ինչ-որ հատված անհասկանալի է Ձեզ համար կամ դուք ունեք հարցում, խնդրում ենք կապնվել Ռիմա Տուրսի հետ:

Կողմերը
Այս պայմանները հանդիսանում են «Ռիմ Ընդ Ար» ՍՊԸ-ի և պատվիրատուի միջև: Հետագայում Ռիմա Տուրս և մյուս կողմից Գործակալ, երկուսը միասին այսուհետ Կողմեր, համաձայնում են սույն պայմանագրի կետերի մասով:

Սահմանումներ
Այս ընդհանուր դրույթներում և պայմաններում հետեւյալ բառերը և արտահայտությունները պետք է ունենան հետեւյալ իմաստը, եթե ենթատեքստը այլ բան չի պահանջում.

 • “Պայմանագիր” ինչպես սահմանված է սույն դրույթների եւ պայմանների նախաբանում.
 • “Ամրագրում” նշանակում է պրինցիպալի կողմից արտադրված ապրանքի կամ ծառայությունների ամրագրում.
 • “Ամրագրման համակարգ” նշանակում է Ռիմա Տուրսի կողմից գործող առցանց համակարգը, որի միջոցով ենթագործակալը կամ պատվիրատուն կարող է կատարել ամրագրում.
 • “Ամրագրման հարցում” նշանակում է տուր գործակալի կամ պատվիրատուի կողմից Ռիմա Տուրսին ուղված հայտը`ապրանքների կամ ծառայությունների ամրագրման կամ նախնական ամրագրման համար.
 • “Ամրագրման հաստատում” նշանակում է Ռիմա Տուրսի տուր գործակալի ամրագրման հարցման հաստատում.
 • “Ամրագրման գործընթաց” նշանակում է Ռիմա Տուրսի ամրագրման ընթացակարգը, որը հասանելի է Ռիմա Տուրսի ամրագրման համակարգում, գործակալը պետք է հետևի, որպեսզի ամրագրումները հաստատվեն.
 • ”Մուտքի կոդ” նշանակում է էլեկտրոնային փոստի հասցե և գաղտնաբառը, որն օգտագործվում է Ռիմա Տուրսի համակարգ մուտք գործելու համար:
 • ”Գները” նշանակում է Ռիմա Տուրսի կողմից Ռիմա Տուրսի կողմից գործակալին կամ պատվիրատուին տրամադրվող ապրանքների կամ ծառայությունների վաճառքի գները:
 • “Հատուկ պայմաններ” նշանակում է ցանկացած հատուկ դրույթ, պայման կամ տեղեկատվություն՝ ապրանքի կամ ծառայությունների մասին, որը տեղեկացնում ենք գործակալին ամրագրման գործընթացում.
 • “Պատվերի չեղարկման վերջնաժամկետը” նշանակում է ամսաթիվը, որով ամրագրումը կարող է չեղյալ համարվել առանց տուգանք վճարելու.
 • “Պատվիրատու” նշանակում է արտադրանքի կամ ծառայությունների գնողը.
 • “Ուղեգիր” Գործակալին կամ պատվիրատուին տրվող հիմնավոր փաստաթուղթն է իր գնված փաթեթի վերաբերյալ (մանրամասնորեն)
 • “Զուտ գինը” նշանակում է այն արժեքը որը ենթակա է վճարման.
 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ
  Ռիմա Տուրսը ապահովում է ամրագրման համակարգ, որը հասանելի է ինտերնետ ծածկույթում (rima.tours): Այն հնարավորություն է տալիս գործակալին կամ պատվիրատուին որոնել, կատարել ամրագրման հարցում, ամրագրել հյուրանոցներ, տուրեր և այլ ծառայություններ: Գործակալը համաձայնում է օգտագործել այս ամրագրման համակարգը արտադրանքի կամ ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով`պատվիրատուին վերավաճառելու համար: Այս դրույթները վերաբերվում են նաև ավանդական էլեկտրոնային փոստով և այլ մեթոդներով պատվիրված ապրանքներին կամ ծառայություններին: Պայմանագիրը այս դրույթների և պայմանների հետ միասին ինչպես նաև այլ տեղեկությունների որոնք տրամադրվում են ամրագրման գործընթացի ժամանակ կամ էլեկտրոնային փոստով ծանուցումների / հաստատումների, վաուչերների և ցանկացած փոխադարձ համաձայնեցված ժամանակացույցի կամ հավելվածների տեսքով պետք է կազմվի համաձայնագիր Ռիմա Տուրսի և Գործակալի կամ պատվիրատուի միջև Ռիմա Տուրսի միջոցով գնված ծառայությունների մասով:
 2. ՄՈՒՏՔԻ ԿՈԴ
  Ռիմա Տուրսը տրամադրում է պատվիրատուի համար ամրագրման համակարգի օգտագործման եզակի մուտքի կոդ կամ հաստատում է մուտքի կոդերը, որոնք ստեղծվել են պատվիրատուի կողմից: Մուտքի կոդը խիստ անձնական է և կարող է օգտագործվել միայն պատվիրատուի կամ գործակալի անդամների կողմից: Երկու կողմերն էլ համաձայնում են այս մուտքի կոդի վերաբերյալ բացարձակ գաղտնիության մասին և կձեռնարկեն բոլոր անհրաժեշտ քայլերը `սույն օրենսգրքի խիստ գաղտնիության պահպանման համար: Ոչ մի մուտքի կոդ չի կարող փոխանցվել կամ բացահայտվել որեւէ երրորդ կողմի համար: Ռիմա Տուրսը պատասխանատվություն չի կրում ռեզերվային համակարգի չարտոնված մուտքը երրորդ կողմի կողմից `օգտագործելով պատվիրատուի մուտքի կոդ: Եթե գործակալը գտնում է, որ իր կոդը կորցրել է իր էական գաղտնիությունը, Ռիմա Տուրսը կարող է նոր մուտքի կոդ: Գործակալը պատասխանատվություն է կրում իր ենթագործակալների մասով, ովքեր այլևս գործունեություն չեն ծավալում որպես ենթագործակալ: Ռիմա Տուրսը իրավունք է վերապահում փոխել պատվիրատուի կամ գործակալի մուտքի կոդը անվտանգության նկատառումներից ելնելով: Այս դեպքում պատվիրատուն կամ գործակալը նախօրոք տեղեկացվելու է՝ անհամապատասխանություններից խուսափելու համար: Եթե մուտքի կոդի չարաշահումը ապացուցված է կամ կասկածվում է, կամ երբ մուտքի կոդը չի օգտագործվել երկար ժամանակով, Ռիմա Տուրսը իրավունք ունի մերժել կամ դադարեցնել հետագա օգտագործման հնարավորությունը:
 3. ԵՆԹԱԳՈՐԾԱԿԱԼ
  Գործակալը կարող է ավելացնել ենթագործակալներ, ամրագրման համակարգի օգտագործողներ, ենթակա են համաձայնության Ռիմա Տուրսի հետ: Գործակալը պատասխանատվություն է կրում ենթագործակալի պատրաստման և վերապահման, համակարգին վերաբերող տեխնիկական և գործառնական աջակցություն տրամադրելու համար: Ռիմա Տուրսը չի ստեղծում ուղիղ կապ, նամակագրություն ենթագործակալի հետ:
 4. ԱՄՐԱԳՐՈՒՄՆԵՐ
  Ռիմա Տուրերի ապրանքների կամ ծառայությունների համար գործակալը կամ պատվիրատուն պետք է կատարի համապատասխան ամրագրում: Պատվիրատուի ամրագրում կատարելուց հետո ամրագրման համակարգը ավտոմատ կերպով հաստատում է այն և հաստատում է պատվիրատուի կամ գործակալի կողմից տրամադրված էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Երբ Ռիմա Տուրսը հաստատում է գործակալի կամ պատվիրատուի ամրագրումը այն դառնում է վերջնական ամրագրում, որը չի պահանջում Ռիմա Տուրսի վերահաստատմանը: Եթե դուք չեք ստանում նման հաղորդակցություն մեզնից, չեք կարող համարել որ ամրագրումը հաստատված է կամ չեղյալ հայտարարված: Ամրագրման հարցումներ, ամրագրման չեղարկումներ չեն ընդունվում հեռախոսի միջոցով: Պատվիրատուն կամ գործակալը պարտավոր է կարդալ ցանկացած հատուկ դրույթ կապված ամրագրման, որևէ փոփոխության, հաստատման, չեղյալ հայտարարման մասով: Ամրագրման մեջ պետք է նշված լինեն բոլոր պատվիրատուների անուն ազգանունները: Խնդրում ենք նշել անուն ազգանունները ինչպես նշված են անձը հաստատող փաստաթղթի մեջ, որպեսզի ծառայություն մատուցելիս խնդիրներ չառաջանան: Եթե ոչ բոլոր անուններն են տրամադրված ծառայություն մատուցողը կարող է չեղյալ հայտարարել ձեր ամրագրումը առանց նախնական ծանուցման: Գործակալը պարտավոր է ստուգել իր պատվիրատուի անձնագրային տվյալները նախքան դրանք ծրագիր մուտք անելը: Ռիմա Տուրսի համակարգից օգտվողները պետք է լինեն 18 տարեկանից բարձր անձիք:
 5. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  Փոփոխությունների դեպքում դուք կարող եք կապնվել Ռիմա Տուրսի հետ էլեկտրոնային փոստի միջոցով, նախքան այդ ամրագրման չեղարկման ժամկետը: Ցանկացած փոփոխություն ենթակա է նոր գների և հատուկ պայմանների: Որոշ դեպքերում անունը կամ որևէ այլ փոփոխություն թույլ չի տրվում, և այդ դեպքում պետք է չեղյալ կատարել ամրագրումը և վերաամրագրել: Այս դեպքում կարող են կիրառվել նոր գներ:
 6. ՉԵՂԱՐԿՈՒՄ ԿԱՄ ՉԵՂԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
  Ամրագրման չեղարկումները պետք է կատարվեն միայն վեբ կայքում: Եթե ոչ, ապա չեղարկումները պետք է ուղարկվեն գրավոր տեսքով (էլեկտրոնային փոստով) Ռիմա Տուրսին, որտեղ մանրամասն նկարագրվում է նպատակը և ամրագրման համարը: Յուրաքանչյուր ամրագրման համար կիրառվում են չեղարկման ժամկետներ և կարող են տարբեր լինել կախված ծառայության տեսակից, մատակարարի, ճամփորդության ժամկետների և այլն: Յուրաքանչյուր ծառայության մատչելիության դեպքում, ամրագրման համակարգը ցուցադրում է չեղյարկման ժամկետը և հատուկ պայմանները, որոնք կիրառվում են այս ծառայության համար: Չեղարկման վերջնաժամկետը կտրամադրվի նաև ամրագրման հաստատման հետ միասին: Եթե չեղարկումը կատարվում է մինչև չեղարկման վերջնաժամկետը որևէ տուգանք չի պահվում: Որոշ ծառայություններ կարող են չունենալ չեղարկման հնարավորություն: Գործակալը կամ պատվիրատուն հաստատում է որ տեղյակ է որ ամրագրելուց հետո սույն պատվերի չեղարկման պայմաններին և ենթակա տույժերին: Չեղարկման վերջնաժամկետից հետո ցանկացած չեղյալ հայտարարություն ուղարկվում է էլեկտրոնային փոստով մեր ամրագրման գրասենյակ, որը կտեղեկացնի ձեզ ցանկացած տույժի մասին, որը կարող է կիրառվել: Ռիմա Տուրսը որպես տույժ կիրառում է մատակարար ընկերության քաղաքականությանը, որը կարող է լինել նույնիսկ ամրագրման արժեքից 100% -ի չափով: Եթե պատվիրատուն չի մոտեցել իր ամրագրումով նախատեսված օրը հյուրանոց կամ այլ նշանակված վայր այն համարվում է անվավեր ամրագրում և վճարված գումարը ենթակա չէ վերադարձի:
 7. ՈՒՂԵԳԻՐ
  Ուղեգիրը կարող է տպվել էլեկտրոնային փոստի կամ Ռիմա Տուրսի ամրագրման համակարգի միջոցով: Ուղեգիրը Ձեր կատարած ամրագրման գրավ որ ապացույցն է:
 8. ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ
  Պատվիրատուն կամ գործակալը պետք է կրեդիտ քարտի կամ այլ վճարման եղանակի միջոցով կատարի գումարի փոխանցում:Եթե վճարումը չի կատարվել Ռիմա տուրսը կարող է չեղյալ կատարել ամրագրումը: Վճարվելիք գումարը չեղարկման համար ուղարկվում է պատվիրատուին կամ գործակալին: Եթե ամրագրումն իրականացվում է չեղարկման ժամկետի սահմաններում կամ եթե ամրագրումը հատել է չեղարկման ժամկետը, ապա պետք է վճարվի: Բոլոր վճարումները կատարվում են այն արժույթով, որը երևում է փոխանցման հաշվի վրա: Մինչև վճարումը ամբողջությամբ չկատարվի Ռիմա տուրսը կամ մատակարարը չի պարտավորվում հաստատել, ուղարկել վաուչեր կամ այլ ճամփորկական փաստաթղթեր պատվիրատուին: Վճարումներ ստանալուց հետո Ռիմա Տուրսը կուղարկի վաուչեր կամ ճամփորդական այլ փաստաթուղթ պատվիրատուին կամ գործակալին:
 9. ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
  Ընդհանուր առմամբ, ծառայությունները վերադարձի ենթակա չեն, եթե այդ մասին ծանոցվում է ժամանման օրը կամ եթե մասնակիորեն օգտագործվում են: Եթե այլ բան նախատեսված չէ, գործակալը կարող է վերադարձնել գումարը ամբողջովին կամ մասնակիորեն, ամրագրումը համարելով չօգտագործված:
 10. ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
  Մենք միշտ անում ենք այնպես որ բոլոր ամրագրումները հաստատվեն մատակարարի կողմից: Եթե նախնական ամրագրված սենյակում տեղեր արդեն առկա չեն կամ ունի ինչ-որ խնդիր սպասարկման հետ ապա Ռիմա Տուրսը կամ մատակարարը կանեն ամեն հնարավոր բան, որպեսզի գտնեն նմանատիպ այլ տարբերակ: Երբ մատակարարը տեղեկացնի մեզ, հնարավոր տարբերակների մասին, մենք կծանուցենք այդ մասին անմիջապես էլեկտրոնային փոստով: Ռիմա Տուրսը կտրամադրի բոլոր օժանդակությունները և հնարավոր լավագույն լուծումները, այնուամենայնիվ մենք չենք կարող կրել պատասխանատվություն որևէ կորուստների կամ ծախսերի մասով, որոնք կարող են առաջ գալ տրամադրվելիք ծառայության փոփոխության ժամանակ:
 11. ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ
  Եթե գործակալը կամ պատվիրատուն ունի հատուկ պահանջներ, ապա այդ մասին մեզ տեղեկացնում է էլեկտրոնային փոստով կամ ամրագրման պահին: Մենք կուղարկենք բորոր խնդրանքները և պահանջները մատակարարին, բայց չենք կարող երաշխավորել նրանց կատարման արդյունքը: Եթե մատակարարը չի կարողանում բավարարել նման պահանջները, ապա այդ դեպքում Ռիմա Տուրսը և մատակարարը պատասխանատվություն չեն կրում:
 12. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
  Ռիմա Տուրսին անհրաժեշտ է Ձեր անձնական տվյալները և այլ հավելյալ տվյալներ ամրագրում կատարելու համար:
 13. ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
  Բորոր նյութերը և ամբողջ պարունակությունը Ռիմա Տուրսի կամ մատակարար գործընկերների սեփականությունն է և պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով: Գործակալին տրամադրում է այդ նյութերը սահմանափակորեն՝ միայն դիտման իրավունքով: Գործակալը չի կարող պատճենել, վերարտադրել, փոխանցել, տարածել կամ այլ կերպ օգտագործել այդ նյութերը՝ առանց Ռիմա Տուրիսի համաձայնության: Ցանկացած խախտում կարող է հանգեցնել քաղաքացիական եւ քրեական պատասխանատվության: